Woordenschat met Snappet

Groep 4 t/m 8

Het vak Woordenschat is een aanvulling op het normale taalprogramma en is gebaseerd op de WAK (Woordenlijst Amsterdamse Kinderen). Je leerlingen leren hiermee per jaargroep de meest relevante woorden. In elke les worden gemiddeld 12 woorden aangeboden. Volgens een vaste lesopbouw wordt gewerkt aan de vergroting van de woordenschat: introduceren in relatie tot concrete situaties, toepassen door middel van oefeningen en afsluitend toepassen in betekenisvolle contexten. In de lessen is ook aandacht voor woordleerstrategieën. Zo worden leerlingen vaardiger in het actief uitbreiden van hun woordenschat.