Vakken

Snappet rekenen is opgebouwd uit leerlijnen die bestaan uit leerdoelen. Tafels leren is bijvoorbeeld een leerlijn en de tafel van 3 is hier een leerdoel in. Als leerkrvacht geef je instructie over het leerdoel. Snappet rekenen bestaat uit 568 leerdoelen. Met Snappet rekenen kun je als school rekenen helemaal aanbieden op basis van leerdoelen. Wil je liever met je methode werken? Start dan Compact of methode volgend. Dat kan met dve methoden: WiG v4 Compact, WiG v3, WiG v4, Alles Telt v2, Pluspunt v3 Compact, Pluspunt v2, Pluspunt v3, Rekenrijk v3 Compact, Rekenrijk v2, Rekenrijk v3, Wizwijs Compact, Reken zeker Compact.

Met Snappet Spelling kun je als school spelling helemaal aanbieden op basis van leerdoelen. Wil je liever met je methode werken? Start dan Compact of methode volgend. Dat kan met de methoden: Spellingdoelen groep, SP Taal Actief v3 Compact, SP Taal Actief v3, SP Taal Actief v4 Compact, SP Taal Actief v4, SP Taal op Maat v1 Compact, SP Taal op Maat v1, SP Taal op Maat v2 Compact, SP Taal op Maat v2, SP Taaljournaal v2 Compact, SP Taaljournaal v2, Spelling in Beeld v1 Compact, Spelling in Beeld v1, Spelling in Beeld v2 Compact, Spelling in Beeld v2.

Met Snappet Taal kun je als school Taal helemaal aanbieden op basis van leerdoelen. Wil je liever met je methode werken? Snappet Taal sluit aan op de methoden: Taal Actief v3, Taal Actief v4, Taal in Beeld v1, Taal in Beeld v2, Taal op Maat v1, Taal op Maat v2.

Bij Technisch lezen is herhaling essentieel. Met Snappet technisch lezen kan ieder kind net zo lang oefenen tot ‘ie het snapt. Elke les begint met een klassikaal gedeelte dat de leesmoeilijkheden van die les introduceert. Deze leesmoeilijkheden worden met de voor-koor-door methode gezamenlijk geoefend. Daarna begint het individuele oefenen met de tablet waarbij de tablet de woorden voorleest. Snappet Technisch lezen biedt iedere les op twee niveaus: – De basisles behandelt de relevante leesmoeilijkheid op AVI-niveau. – De les op hoger niveau bevat duidelijk moeilijkere woorden en zinnen. Zo groeit ook de goede lezer. De lessen zijn op dezelfde manier opgebouwd zodat je de les klassikaal kan bespreken en afsluiten. Met Snappet Technisch Lezen kun je als school technisch lezen helemaal aanbieden op basis van leerdoelen. Wil je liever met je methode werken? Snappet Technisch Lezen sluit aan op de methoden: Technisch Lezen M4, Technisch Lezen E4, Technisch Lezen M5+E5, Technisch Lezen M6+E6, Technisch Lezen 7+8

Snappet biedt Begrijpend Lezen op de tablet zodat het eenvoudig in het dag programma kan worden ingepast. Voor begrijpend lezen aan de hand van de actualiteit biedt Snappet de methode Nieuwsbegrip XL* van de CED groep één op één aan op de tablet, voor niveau AA, A en B.

Snappet Burgerschap is methode onafhankelijk In samenwerking met Educatieve Concepten heeft Snappet het vak Burgerschap in een eigentijds jasje gestoken. De Snappet Burgerschapsthema’s zijn actueel, aansprekend voor kinderen en kunnen flexibel worden ingezet. Op basis van de kerndoelen van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), gesprekken met de PO-raad en het ministerie en de Canon van het wereldburgerschap hebben we een aantal Burgerschapsthema’s geselecteerd. We brengen grote maatschappelijke vraagstukken terug tot concrete, begrijpbare onderwerpen. De verhalen verteld vanuit kindperspectief. Zo vertelt een meisje van elf dat in een asielzoekerscentrum woont dat zij erg moet wennen aan haar nieuwe land.

Automatiseren richt zich op de rekenonderdelen die geautomatiseerd moeten worden. In eerste instantie optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen. In hogere leerjaren komen daar ook strategieën bij.

Snappet Woordenschat is methode onafhankelijk Woordenschatontwikkeling is van belang voor nieuwkomers, maar ook voor alle andere kinderen. De Snappet Woordenschat-module werkt op basis van de WAK (Woordenlijst Amsterdamse Kinderen). Hiermee leren de leerlingen per jaargroep de meest relevante woorden tijdens de schoolloopbaan. Met gemiddeld twaalf woorden per les wordt volgens een vaste opbouw gewerkt aan de vergroting van de woordenschat. Die vaste opbouw is gebaseerd op de Viertakt woordenschatdidactiek: voorbewerken, semantiseren, consolideren, controleren. In het eerste deel van de les staat het introduceren van de nieuwe woorden in relatie tot verschillende concrete situaties centraal. Daarbij is een woordenlijst beschikbaar met de betekenissen voor de leerlingen. Daarna gaat de leerling de geleerde woorden actiever toepassen door middel van verschillende oefeningen. De les wordt afgesloten met een fase waarin het begrip en toepassing van de geleerde woorden centraal staat. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het actief toepassen van woorden in een betekenisvolle context. Daarnaast is er in de lessen Woordenschat ook aandacht voor woordleerstrategieën. Zo worden leerlingen vaardiger in het actief uitbreiden van hun woordenschat. Snappet Woordenschat is aanvullend op het normale taalprogramma.

Voor het vak studievaardigheden biedt Snappet een leerlijn aan die gebaseerd is op kerndoelen van SLO en Cito. Iedere les bevat een korte handleiding voor de instructie en tips aan de leerkracht, en is dus makkelijk te geven. Snappet maakt gebruik van informatiebronnen en -middelen die gebruikt worden in de huidige tijd. De studieteksten zijn realistisch en aansprekend. Hierdoor staan de lessen dicht bij de leerlingen. Zo ontwikkelen de kinderen de studievaardigheden die in deze tijd nodig zijn.
Een leerjaar bevat zes blokken. Elk blok is opgebouwd uit de vier studievaardigheden zoals ze ook worden getoetst in de Cito Eindtoets Basisonderwijs: Hanteren van studieteksten, Hanteren van Informatiebronnen, Kaartlezen en Lezen van schema’s, tabellen en grafieken (STG). Elk blok bevat 5 lessen en een toets.