Technisch lezen

Groep 4 t/m 8

Lesgeven volgens een methode

Snappet sluit qua strategie en didactiek uitstekend aan op bijna iedere methode. Hierdoor start je gemakkelijke zonder effect op je jaarplanning. Ook als een uitgever stopt met de ontwikkeling van je methode, kun je in Snappet door blijven werken met die methode. Methodematerialen als handleidingen, werkboekjes, digibord-, oefen- en toetssoftware heb je niet meer nodig.

Snappet sluit aan bij de methode Estafette groep 4 t/m 6.

Snappet® is een product van Snappet. Verwijzingen naar merknamen en methodes van derden zijn puur informatief. Snappet werkt niet samen met Malmberg, Zwijsen, Noordhoff of ThiemeMeulenhoff.

Lesgeven vanuit leerdoelen

Alle Snappet leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. De referentiedoelen zijn echter kleiner en fijnmaziger gemaakt, waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Per les staat één leerdoel centraal.

Herhaling is essentieel bij technisch lezen. Met de voorleesfunctie in Snappet kunnen je leerlingen zelfstandig aan de slag met technisch lezen en oneindig oefenen op hun eigen niveau. Elke leesmoeilijkheid wordt vooraf gegaan door een klassikale instructie. Met de voor-koor-door methode oefen je klassikaal. Leerlingen gaan daarna zelfstandig op hun eigen niveau aan de slag.

De lessen worden op twee niveaus aangeboden. De basisles behandelt de relevante leesmoeilijkheid op AVI-niveau. De les op hoger niveau bevat moeilijkere woorden en zinnen. Alle lessen zijn op dezelfde manier opgebouwd, waardoor het mogelijk is om de les klassikaal te bespreken en af te sluiten.