Studievaardigheden met Snappet

Groep 5 t/m 8

Alle Snappet leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. De referentiedoelen zijn echter kleiner en fijnmaziger gemaakt, waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Per les staat één leerdoel centraal.

Studievaardigheden bied je via Snappet aan op basis van leerdoelen. De leerlijn is gebaseerd op de kerndoelen van SLO en Cito. Per leerjaar zijn er zes blokken met elk vijf lessen en een toets. Elk blok heeft een eigen thema. We maken gebruik van hedendaagse informatiebronnen en -middelen. Zo ontwikkelen je leerlingen de studievaardigheden die in deze tijd nodig zijn. Voorbeelden van vaardigheden die aan bod komen zijn kaartlezen, schematiseren en opzoeken.