Spelling met Snappet

Groep 4 t/m 8

Voor de vakken rekenen, spelling en taal kun je met Snappet een methode (blijven) volgen of vanuit leerdoelen werken met de Snappet leerlijnen. Onze instructielessen volgen de beste didactiek en sluiten aan bij het directe instructiemodel. Bekijk hier een voorbeeld van een instructieles in Snappet.

Lesgeven volgens een methode

Snappet sluit qua strategie en didactiek uitstekend aan op bijna iedere methode. Hierdoor stap je gemakkelijk over, zonder gevolg voor je jaarplanning. Ook als een uitgever stopt met de ontwikkeling van je methode, kun je in Snappet door blijven werken met die methode. Methodematerialen als handleidingen, werkboekjes, digibord-, oefen- en toetssoftware heb je niet meer nodig.

Snappet sluit aan bij de methoden SP Taal actief (versie 3 & 4), Spelling op Maat (versie 1 & 2), SP Taaljournaal (versie 2), Staal SpellingSpelling in Beeld (versie 1 & 2). Bij de meeste van deze methoden biedt Snappet de keuze voor een geoptimaliseerde versie, waarin je focust op één leerdoel per les.

SNAPPET® is een product van Snappet. Verwijzingen naar merknamen en methodes van derden zijn puur informatief. Snappet werkt niet samen met Malmberg, Zwijsen, Noordhoff of ThiemeMeulenhoff.
Lesgeven vanuit leerdoelen

Alle Snappet leerlijnen sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. De referentiedoelen zijn echter kleiner en fijnmaziger gemaakt, waardoor leerlingen meer en kleinere stappen maken om richting het eindniveau te komen. Per les staat altijd één leerdoel centraal.

Met Snappet spelling kun je het vak spelling helemaal aanbieden aan groep 4 t/m 8 op basis van leerdoelen. De indeling van Snappet Spelling is gebaseerd op de indeling van SLO: luisterwoorden, regelwoorden, weetwoorden en werkwoorden.

Iedere week zijn er drie spellinglessen die doorgaans over één leerdoel gaan. In Les 1 wordt de spellingsregel geïntroduceerd. Tijdens Les 2 werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau (adaptief) aan het leerdoel van Les 1. In Les 3 wordt verder geoefend en eerder behandelde spellingsregels herhaald. Deze les kan eventueel zelfstandig worden gemaakt, dankzij de voorleesfunctie in Snappet.

Meer over onze spellingdidactiek