Schoolpakket

Met het schoolpakket krijg je:

 • Een financieel voordeel ten opzicht van het starten per groep of klas.
 • 7-inch Snappet-tablets voor iedere leerling in groep 4, 5 en 6, inclusief beschermhoes, multicharger en opbergbox.
 • HP Chromebook 11G6EE met touchscreen voor iedere leerling in groep 7 en 8, inclusief beschermhoes, multicharger en opbergbox.

Verder krijg je hetzelfde als bij de andere pakketopties:

 • Voor groep 4 t/m 8 toegang tot de vakken: rekenen, spelling, taal, technisch en begrijpend lezen (voor Begrijpend lezen heb je een aparte licentie van Nieuwsbegrip Zilver nodig), automatiseren, woordenschat, studievaardigheden (vanaf groep 5), burgerschap (vanaf groep 6) én een handige quizfunctie.
 • Voor elke les (of leerdoel) alles wat je nodig hebt: de handleiding, instructie, eventueel bijbehorende filmpjes, de verwerkingsopgaven, verlengde instructie en adaptieve oefenopgaven.
 • De mogelijkheid om methodevolgend te werken bij de meestgebruikte bestaande methoden voor rekenen, spelling, taal, technisch en begrijpend lezen.
 • De mogelijkheid om vanuit leerdoelen te werken voor rekenen, spelling en taal, dus los van de methode.
 • Voorleesfunctie voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het lezen.
 • Online trainingstraject voor het hele team dat met Snappet gaat werken (incl. IB’er en directeur).
 • Toegang tot het leerkrachtdashboard.
 • Toegang tot de leerlingomgeving.
 • Een thuis-account voor leerling/ouders met toegang tot oefenstof en vaardigheids- en voortgangsoverzichten
Wat kost het?

Tarieven voor de leerlinglicentie en de leerkrachtbijdrage zijn all in. Dus inclusief training & coaching, service en support. Indien je gebruik maakt van één van onze devices, garanderen we een altijd werkend device inclusief beschermhoes voor elke leerling, multi-oplader en opbergbox.

 

Let op: je kunt alleen gebruik maken van het Schoolpakket als alle leerlingen en leerkrachten van groep 4 t/m groep 8 op je school met Snappet gaan werken.

 

Per leerling
Snappet kost bij het Schoolpakket in totaal € 80,- per leerling per schooljaar. Dit bestaat uit licentiekosten van € 4,- per leerling per maand (€ 40,- per leerling per jaar, omdat Snappet in de maanden juli en augustus geen kosten in rekening brengt). Daarnaast zijn er jaarlijks € 40,- per leerling aan activatiekosten. Deze kosten worden in rekening gebracht als je start met Snappet en daarna aan het begin van elk contractjaar (een contractjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni).

 

Per leerkracht
Snappet factureert één keer per jaar een leerkrachtbijdrage van € 60,- per 20 leerlingen.

 

Borg voor Chromebooks & Snappet-tablets

Aan het gebruik van de Chromebooks en Snappet-tablets zijn geen extra kosten verbonden. Je betaalt alleen een borg van € 150,- per Chromebook en tablet.

 

Borg is geen huur of lease: de borg krijg je uiteindelijk terug. Schaf je als onderwijsinstelling bijvoorbeeld op een zeker moment zelf devices aan, dan krijg je de gehele borg terug voor de devices die weer bij Snappet in goede staat worden ingeleverd.

 

Terug naar Snappet tarieven