Privacy

Privacy

Deze tekst is voor het laatst aangepast op 6 oktober 2016.

Voor Snappet is het vertrouwen van haar gebruikers van het grootste belang. Daarom respecteren we je privacy en beschermen we die met geavanceerde versleutelingstechnieken, een strikt beleid en duidelijke overeenkomsten waarin is vastgelegd hoe er met je gegevens wordt omgegaan.
Leerlingen, scholen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun (persoons)gegevens in goede handen zijn. Snappet is zich zeer bewust van de gevoeligheid van de (persoons)gegevens die door scholen en ouders aan haar worden toevertrouwd.

Tegelijkertijd moeten leerlingen, leerkrachten, ouders en scholen de leervoortgang in hun domein goed kunnen volgen. Net zoals dat op papier gebeurt. Omdat Snappet een deel van de digitale bewerkingen namens de scholen en/of ouders uitvoert, zijn goede afspraken nodig. Snappet heeft in overleg met scholen, ouders en het College Bescherming Persoonsgegevens goede afspraken gemaakt en vastgelegd in een bewerkersovereenkomst die met elke school gesloten is. Scholen en ouders kunnen er daarmee op vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn en blijven.

Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens (CBP))

Snappet’s privacy beleid en bewerkersovereenkomst is in 2014, na diepgaand onderzoek, in afstemming met CBP (nu de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)) opgesteld en goedgekeurd. Tot op heden is Snappet de enige in de markt van digitale middelen waar dat voor geldt.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy
Snappet is convenantpartij bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen. Snappet heeft het Convenant ondertekend en staat in de deelnemerslijst van het Convenant. Snappet voldoet hiermee ook aan de eisen die gesteld worden in dit convenant van o.m. de PO-raad en VO-raad.

Kernpunten uit de bewerkersovereenkomst:

De school is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens). Dat betekent dat Snappet geen zelfstandige zeggenschap heeft over de gegevens welke voor de school worden verwerkt. De school heeft en houdt de regie over het verwerken van de leerling-gegevens.
Snappet verricht ten behoeve van de school enkele duidelijk omschreven en opgedragen taken. We onderscheiden daarbij ‘vaste bewerkingen’, die vanaf de aanvang van de overeenkomst met instemming van de school worden uitgevoerd en ‘optionele bewerkingen’, die alleen uitgevoerd worden nadat verantwoordelijke deze zelf heeft geactiveerd via het zogeheten dashboard of anderszins opdracht heeft gegeven. De ‘vaste bewerkingen’ zijn:
Het verwerken van persoonsgegevens waaronder de leerresultaten van individuele leerlingen (betrokkenen) voor de leerlingen zelf. Snappet houdt bij welke leerling welke opgaven maakt en wat daarvan de resultaten zijn. De resultaten worden systematisch bij elkaar opgeslagen zodat inzicht kan worden verkregen over de prestatie van de leerling. De data geven inzicht aan de leerling welke resultaten hij of zij heeft behaald bij het maken van de opgaven met betrekking tot de lesstof.
Het via het dashboard beschikbaar stellen van de persoonsgegevens waaronder de leerresultaten aan de leerkrachten van de individuele leerlingen. Het dashboard, dat aan de school en leerkracht ter beschikking wordt gesteld, zorgt ervoor dat de leerkrachten in één oogopslag kunnen zien welke opgaven de leerlingen doen, of ze de opgaven correct of fout beantwoorden, aan welke vakken of leerdoelen ze werken, et cetera. Via het dashboard kunnen leerkrachten ook vakken aan- of uitzetten. Verder kunnen leerkrachten lesstof aanpassen of beschikbaar maken (denk aan het ‘zichtbaar’ maken van dictees en toetsen). Leerkrachten kunnen ook bepaalde functionaliteit aan- of uitschakelen voor individuele leerlingen, bijvoorbeeld de ‘voorleesfunctie’. Tenslotte kunnen leerkrachten ook leerlingen toevoegen of verwijderen via het dashboard.
Het maken van een back-up. De persoonsgegevens die door Snappet worden verwerkt voor de school worden via een back- up veiliggesteld. Mocht een server van Snappet uitvallen dan is het mogelijk om, na herinstallatie, door te gaan met het gebruik van Snappet, zonder verlies van leerresultaten.
Snappet heeft uitgebreide beveiligingsmaatregelen genomen met betrekking tot het gegevensverkeer met de tablets van de leerlingen.

Vragen

Neem voor vragen over ons privacybeleid contact met ons op via privacy@snappet.org of 088 – 999 0 444

Cookies

De website van Snappet maakt gebruik van cookies voor analytische doeleinden. We gebruiken de analytics cookies omdat we willen weten hoeveel (unieke) bezoekers we hebben en welke pagina’s van onze website het meest populair zijn. Gegevens over het gebruik van onze website helpen ons om deze verder te ontwikkelen en te verbeteren. Binnen de applicaties van Snappet worden cookies gebruikt om de mogelijkheid te bieden inloggegevens op te slaan, zodat een gebruiker die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Artikelen en video’s die op onze website staan kunnen door middel van buttons worden gedeeld via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media partijen, zodat deze gebruikers herkennen op het moment dat zij een artikel of video willen delen.