Snappet in het Nieuws

Snappet Rekenen in vakblad JSW

Rekenen is één van de 9 vakken die via Snappet gegeven kunnen worden. In hun novembereditie besteedt vakblad JSW aandacht aan Snappet Rekenen: “De Snappet-gebruikers die ik heb gesproken, zijn enthousiast over de informatie die zij uit het dashboard van Snappet kunnen halen. Met name het leerlijnoverzicht, de doelen daarbinnen en de informatie over de beheersing van de rekendoelen geven veel inzicht.” 

Lees hier het artikel
Sterrenschool Het Mozaïek wint rekentoernooi

De winnaars van het toernooi hebben leren rekenen met behulp van Snappet. Wij feliciteren Harel, Noor, Thijmen en Kaiya met deze topprestatie!

Leerkracht Nadesja Röling: ‘Dit is voor ons een teken dat al onze inspanningen om adaptief rekenonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen hun vruchten afwerpen.”

 

 

Lees meer
Allemaal op hun eigen niveau

Op De Looschool in Bathem zitten 18 kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 in één klas. Allemaal werken ze op hun eigen niveau met Snappet.

Lees meer
Leren met een tablet of laptop: werkt dat?

Naar aanleiding van het onderzoek dat Radboud Universiteit en Universiteit Twente deden in opdracht van Kennisnet, bezocht de NOS basisschool De Kas in Gouda. Ze maakten een mooi item over de ervaringen van de leerlingen en leerkracht met Snappet.

Lees meer
Betere prestaties en meer motivatie op De Driemaster

De leerlingen in groep 8 van obs De Driemaster in Hardinxveld-Giessendam zijn trots op hun uitslag van de eindtoets: ze scoorden boven het landelijk gemiddelde.

Lees meer
Leerlingen worden uitgedaagd en geprikkeld op de Meester van der Brugschool en De Twine

Werken op eigen niveau oftewel adaptief onderwijs, is niet nieuw binnen stichting Palludara. Men is hier in het kader van passend onderwijs al langer mee bezig. Maar door de digitalisering in het onderwijs heeft hun werkwijze met Snappet wel een nieuwe dimensie gekregen.

Lees meer
Tijdwinst voor leerkrachten op CBS De Tamboerijn

CBS De Tamboerijn verruilde de papieren werkboeken voor Snappet, omdat kinderen en leerkrachten na een pilotfase enthousiast waren over het werken met Snappet. Benieuwd hoe de dagelijkse lespraktijk er bij hun uitziet?

Lees meer
Meer overzicht voor de leerkrachten op CBS Wonderwijs

CBS Wonderwijs startte in december met Snappet. Het werken met Snappet sluit volledig aan bij het onderwijsconcept van deze basisschool, omdat alle leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken.

Lees meer