Rol leerkracht nog belangrijker

Rol leerkracht nog belangrijker

Door de verschillende vormen van feedback die de leerkracht van Snappet krijgt, in combinatie met de tijdswinst die Snappet oplevert, is hij/zij in staat om (per leerling) fouten te analyseren en de kwaliteit van het onderwijs op die manier te verbeteren. Door de tijd die bespaard wordt, omdat bijvoorbeeld nakijken niet meer hoeft, heeft de leerkracht veel meer tijd om uitleg te geven aan de leerlingen.

Snappet en de leerkracht verzorgen samen de feedback aan de leerlingen. Daarin staat geen van deze onderdelen op zichzelf: Snappet signaleert een eerste niveau en de leerkracht vult aan op basis van het totaalbeeld van de leerling dat alleen hij kan hebben. De leerkracht combineert de informatie uit Snappet met alle omgevingsfactoren. Meer hierover lees je in ‘Persoonlijke feedback is onmisbaar’.

Onderzoek van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen wees uit dat leerlingen die les kregen van een leerkracht die veel gebruik maakte van de Snappet-feedback, beter presteerden dan leerlingen die les kregen van een leerkracht die minder gebruik maakte van de Snappet-feedback. De Snappet-feedback richting de leerkracht en zijn/haar vertaling hiervan richting de leerlingen is dus onmisbaar om de leerresultaten te kunnen verbeteren.

Roy Jacobs, leerkracht groep 7 & 8 op de Clemensschool in Hussel laat zien hoe dit er in zijn klas uit ziet.

 

< Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek    Terug naar Wat je nog meer wilt weten     Schrijven met tabletonderwijs? >