Persoonlijke feedback is onmisbaar

Persoonlijke feedback is onmisbaar

 

Effectief feedback geven is één van de belangrijkste vaardigheden van een goede leerkracht. Snappet gelooft dan ook in de cruciale rol van de leerkracht in combinatie met de feedback die de leerling en leerkracht vanuit Snappet ontvangen. Snappet is daarin niet leidend, maar signalerend. De leerkracht of de leerling komt in actie naar aanleiding van deze informatie en maakt het feedbackproces af door aanvullende uitleg of motiverende woorden.

 

Automatische inhoudelijke feedback werkt nog niet leerresultaat verhogend. Natuurlijk kan de techniek een tip geven of een video tonen bij een gemaakte fout. Maar het is nog niet echt mogelijk dat de techniek ook weet welke feedback nodig is. Als bijvoorbeeld drie leerlingen dezelfde fout maken, dan weet de leerkracht dat de eerste leerling een goede speller is, maar ook een dromer die een porretje nodig heeft. Van het tweede kind weet hij of zij dat het moeite heeft met deze stof en altijd extra instructie nodig heeft. Het derde kind is ziek geweest: ze kan goed spellen, maar heeft gisteren een belangrijke uitleg gemist. Deze informatie weet alleen de leerkracht en daardoor kunnen alleen zij de juiste feedback geven aan de leerling.

 

En dat is precies de reden waarom we nog niet kiezen om in Snappet de inhoudelijke feedback adaptief te maken. Voor een leerling vinden we persoonlijke feedback en ondersteuning van de leerkracht of medeleerling (maatje) zelfs onmisbaar!

 

< Schrijven met tabletonderwijs?    Terug naar Wat je nog meer wilt weten     Adaptief? Gepersonaliseerd? Gedifferentieerd? >