Vakken en leerdoelen

Van methodevolgend tot lesgeven op basis van leerdoelen

Bij rekenen, spelling en taal biedt Snappet de mogelijkheid om methodevolgend te werken en om vanuit leerdoelen te werken, los van de methode. Leerkrachten hebben daardoor de mogelijkheid om Snappet in te zetten op de manier die het best bij hen en hun manier van lesgeven past. Dankzij het dynamische en flexibele karakter groeit Snappet steeds met de leerkracht mee.

 

Alles voor je les

Voor elke les (leerdoel) biedt Snappet de leerkracht alles wat hij of zij nodig heeft. De handleiding, instructie, eventueel bijbehorende filmpjes, de verwerkingsopgaven, verlengde instructie en adaptieve oefenopgaven.

 

Opgaven

Leerlingen zien telkens één opgave op hun scherm. Dit is overzichtelijk en werkt prettig. Er zijn verschillende typen opgaven zoals opgaven waarbij een antwoord ingevuld moet worden, opgaven waarbij het juiste antwoord aangetikt moet worden en opgaven waarbij gesleept moet worden. De leerlingen oefenen met deze opdrachten doelgericht met alle leerstof van een vak.

 

Meer over de Snappet vakken    Terug naar Meer over Snappet