Tip 1: Streep kosten en besparingen tegen elkaar weg.

Je kan besparen op verplichtingen vanuit lopende contracten en bij aanschaf van een nieuwe methode.

Lees meer

Tip 2: Met meer dan 2 vakken

is Snappet al goedkoper.

Lees meer

Tip 3: Kijk over schotten heen naar verschillende budgetten.

Er zijn verschillende budgetten die voor Snappet kunnen worden ingezet:
leermiddelen-budget, ICT-budget en opleidingsbudget.

Lees meer

Tip 4: Spreek reserves op school- of

stichtingsniveau aan voor de borg.

Lees meer

Tip 5: Maak de afweging tussen Snappet-tablets en eigen devices.

Een combinatie van eigen devices en Snappet-tablets is ook mogelijk.

Lees meer

Tip 6: Neem de winst op verschillende vlakken mee

Tijdsbesparing voor leerling en leerkracht

Lees meer