Beter en betaalbaar onderwijs

Midden in De Pijp in Amsterdam staat De Avonturijn, een basisschool die al enige jaren met Snappet werkt. Directeur Bas van der Geest is zeer tevreden over de voordelen die Snappet biedt, in eerste instantie voor de kwaliteit van het onderwijs, maar zeker ook financieel.

 

Snappet is goed voor het onderwijs én de financiën

De Avonturijn is 3 jaar geleden in groep 4 begonnen met Snappet. Het jaar daarna zijn ook groep 5 en 6 aangehaakt en vanaf dit schooljaar werken ook groep 7 en 8 met Snappet. “Het is dat Snappet niet voor de groepen 1 tot en met 3 is, anders zouden die ook meedoen,” aldus Bas. Hij is erg tevreden over de verbeteringen die Snappet heeft opgeleverd voor het onderwijs op zijn school: de directe feedback voor leerlingen en leerkrachten, de uitgebreide mogelijkheden om adaptief te werken en de mogelijkheid om per leerdoel de voortgang van leerlingen te volgen. Maar ook financieel is het werken met Snappet interessant!

 

“In het begin heb je misschien nog wat dubbele kosten, maar die moet je incalculeren. Op termijn is Snappet goedkoper!”

 

Snappet vervangt methodes en is daardoor al snel goedkoper

Voor één vaste prijs krijgt men toegang tot alle vakken die Snappet biedt (rekenen, spelling, taal, begrijpend en technisch lezen, automatiseren, woordenschat, burgerschap en studievaardigheden). Op De Avonturijn wordt Snappet dan ook breed ingezet: “We gebruiken Snappet momenteel voor de vakken Rekenen, Spelling, Woordenschat, Begrijpend Lezen en Studievaardigheden.” De kosten van € 60 per leerling per jaar zijn snel terugverdiend: “Op werkboekjes en schriften kun je per direct besparen. De afschrijving op handleidingen en lesboeken zit vaak nog een paar jaar in je begroting en ook aan kosten voor methode-software zit je soms nog even vast, maar binnen afzienbare tijd kun je ook die wegstrepen. In het begin heb je misschien nog wat dubbele kosten, maar die moet je incalculeren. Op termijn is Snappet goedkoper!”

 

“Werkboeken en oefensoftware hebben we niet meer nodig. Dat scheelt flink in de kosten!”

 

Bas adviseert scholen om die kosten bij de start voor lief te nemen. Door nu al met Snappet te starten kun je wennen aan de nieuwe manier van werken en zelf bepalen wat je van de methode nog wilt gebruiken. Bij aanschaf van een nieuwe methode heb je dan veel minder nodig en betaalt Snappet zich daadwerkelijk terug. Het moment van de aanschaf van een nieuwe methode is daarom een belangrijk moment, aldus Bas: “Wij moeten binnenkort een nieuwe rekenmethode aanschaffen, maar we hebben met Snappet voldoende aan 1 handleiding en 1 lesboek. Werkboeken en oefensoftware hebben we niet meer nodig. Dat scheelt flink in de kosten!”

 

Hoe meer vakken, hoe groter het voordeel

Bas adviseert scholen die met Snappet willen starten om gelijk met meerdere vakken te beginnen. “Als je Snappet voor meer vakken gebruikt, dan is het al snel goedkoper dan in de ‘papieren situatie’.” De kosten die je bespaart verschillen per vak en per methode. Maar zou je bijvoorbeeld alleen voor Rekenen en Taal overstappen op Snappet, dan ben je al goedkoper uit. Alle kosten die je daarna nog bespaart met extra vakken, is pure winst.

 

“Snappet kan vanuit verschillende budgetten worden betaald.”

 

Snappet past binnen verschillende potjes en budgetten

Bas heeft de financiering van Snappet binnen zijn reguliere begroting geregeld. Van andere, aanvullende inkomstenbronnen heeft hij geen gebruik gemaakt. Het opstellen van de begroting is elk jaar weer een puzzel. “Scholen hebben altijd te weinig geld,” lacht Bas. Met de verschillende potjes en budgetten moet je als school flexibel omgaan. Ook Snappet kan vanuit verschillende budgetten worden betaald. Budgetten voor lesmiddelen en ICT kunnen worden aangesproken, maar bijvoorbeeld ook budgetten voor opleiding en training. Snappet biedt immers een traject van training en begeleiding dat bij de jaarlijkse kosten in zit. “Die schotten tussen verschillende budgetten zijn niet hard. Uiteindelijk gaat het erom dat je je begroting rond krijgt. Dat is ook waar de stichting naar kijkt: kom je onderaan de streep goed uit?”.

 

“Niet meer hoeven nakijken: dat scheelt per leerkracht dagelijks zeker een half uur. Verder wordt het werken in combinatiegroepen makkelijker.”

 

Tijd(winst) is (ook) geld!

Een belangrijk voordeel van Snappet dat zeker niet vergeten moet worden, is de tijdwinst die het oplevert. Bas ziet in de praktijk bij de leerkrachten uit zijn team dat ze dagelijks tijd besparen doordat ze bijvoorbeeld niet meer hoeven na te kijken. Snappet heeft dus ook effect op de begrotingspost Personeel. Dat is de grootste post in de begroting en zeker in het licht van Snappet geen onbelangrijke: “Snappet verlaagt de werkdruk van leerkrachten. Dat is moeilijk concreet in euro’s te vertalen, maar in het ziekteverzuim zie je dat bijvoorbeeld wel terug. Bovendien wordt het werken in combinatiegroepen makkelijker.” Hoewel personeelslasten slechts beperkt en op langere termijn beïnvloedbaar zijn, kan een kleine aanpassing van de formatie toch al flink ruimte creëren voor andere zaken. “Daar moet je, in overleg met je team uiteraard, zeker naar kijken.”

 

“Die borg is niet zo ingewikkeld: het zijn geen kosten, uiteindelijk is het alleen parkeren van geld.”

 

Begroten is vooruitkijken en keuzes maken

Het werken met Snappet is volgens Bas goed in te passen in de begroting. “Het is een kwestie van goed plannen en keuzes maken.” De borg voor het gebruik van de Snappet-tablets is in het geval van De Avonturijn betaald door de stichting. Die hadden meer financiële slagkracht. Maar ook als dit niet het geval was geweest, dan had de school de borg prima zelf kunnen opbrengen. “Die borg is niet zo ingewikkeld: het zijn geen kosten, uiteindelijk is het alleen het parkeren van geld.” Om de betaling van de borg te spreiden, heeft De Avonturijn er wel voor gekozen om gefaseerd met Snappet te starten. “Het eerste jaar alleen groep 4, daarna ook groep 5 en 6 en pas het derde jaar zijn we ook met groep 7 en 8 met Snappet gaan werken. Dit bood ons de gelegenheid om geleidelijk aan het werken met Snappet te wennen, maar was ook financieel een manier om de kosten wat te spreiden. Hoe je het ook precies financiert, de ervaring van De Avonturijn leert dat Snappet een inhoudelijke keuze is voor beter leerresultaat, die bovendien betaalbaar is.

 

Inmiddels is Bas werkzaam als directeur bij basisschool de Mijlpaal.

 

Terug naar Meer over Snappet    Lees volgende ervaring >