Adaptief? Gepersonaliseerd? Gedifferentieerd?

Adaptief? Gepersonaliseerd? Gedifferentieerd?

Termen die vaak gebruikt worden in het onderwijs, maar voor bijvoorbeeld een ouder niet altijd helemaal duidelijk zijn. We zetten ze voor je op een rij:

 

Gedifferentieerd

Bij gedifferentieerd werken kijkt de leerkracht naar het niveau van de leerling en past daarbij de instructie en de lesstof aan, om zo aan te sluiten bij de behoefte van leerlingen. Op die manier sluit de leerstof beter aan op de niveauverschillen in de klas. Door op verschillende manieren met de instructie en de lesstof om te gaan probeert de leerkracht bij iedereen een bepaald niveau te behalen. Vaak deelt een leerkracht de klas in niveaugroepen in.

 

Gepersonaliseerd

Gepersonaliseerd leren gaat een stapje verder dan differentiëren. Focus ligt hier op individuele leerroutes: iedere leerling heeft een eigen, gepersonaliseerde leerroute. De personalisatie van de leerstof zit met name in de moeilijkheidsgraad, tempo en manier van leren. Alle leerlingen werken tegelijkertijd aan hun leerdoelen, allemaal op hun eigen niveau.

 

Adaptief onderwijs

Er wordt gekeken naar de verschillen tussen kinderen om vervolgens goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Dat gaat verder dan alleen op organisatorisch en didactisch vlak. Er wordt ook kritisch gekeken naar de leerinhoud en de taakbeleving van kinderen.

Snappet gelooft dat techniek in adaptief onderwijs het verschil maakt door het administratieve deel over te nemen van de leerkracht. Adaptief werken op papier is voor een leerkracht ondoenlijk in een klas met 30 leerlingen. De techniek ondersteunt de leerkracht, maar de leerkracht is en blijft altijd de regisseur.

 

< Persoonlijke feedback is onmisbaar    Terug naar Wat je nog meer wilt weten