Wetenschappelijk bewezen

“Hogere rekenresultaten na 6 maanden werken met Snappet”  Professor A. Visscher, Universiteit Twente

 

Gebaseerd op uitgebreid onderzoek

Tot en met de politiek is men inmiddels overtuigd van de meerwaarde (en zelfs noodzaak) van digitalisering in het onderwijs. Die meerwaarde is dan ook ruimschoots wetenschappelijk aangetoond: het belang van directe feedback voor leerling en leerkracht, het oefenen op eigen niveau (adaptief) en het belang van oefening en herhaling. Snappet is gebaseerd op deze krachtige principes.

kennisnetradboudut

Meerwaarde Snappet wetenschappelijk bewezen

Snappet is als grootste en meest gebruikte tool ook zelf het onderwerp geweest van onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek. In opdracht van Kennisnet deden Radboud Universiteit en Universiteit Twente onderzoek onder ruim 2.500 basisschoolleerlingen uit groep 4 t/m 8. De onderzoeken richtten zich op het gebruik en het effect van Snappet. Hieruit bleek onder meer dat leerlingen met Snappet binnen een half jaar beter scoren op Cito LVS-toetsen, dat leerlingen van alle niveaus baat hebben bij Snappet, dat leerresultaten verder verbeteren naarmate er meer adaptief wordt gewerkt en dat leerkrachten zich optimaal ondersteund voelen door Snappet.

 

“We staan aan het begin van een ontwikkeling die belangrijke consequenties heeft voor de manier waarop we onderwijs geven en vooral voor de mate waarin we onderwijs kunnen laten aansluiten op de individuele ontwikkeling van leerlingen.”
(I. Molenaar, Radboud Universiteit)

 

De onderzoeken door de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen duurden een half jaar tot een jaar en hebben zeer waardevolle resultaten opgeleverd die landelijke media aandacht hebben gekregen.

 

 • Resultaat: sterk verbeterd leerresultaat
  De belangrijkste conclusie van beide onderzoeken is dat Snappet écht werkt. Cito-scores verbeteren ingrijpend door het gebruik van Snappet. Er werden positieve effecten gevonden voor zowel reken- als spellingscores. De scores op de Cito-toetsen voor rekenen van Snappet-leerlingen stegen in een half jaar tijd zelfs tot 43% meer dan die van leerlingen die geen Snappet gebruikten. Dat is een enorm verschil in leerresultaat. De termijn waarop dit gebeurt is ook indrukwekkend: binnen een half jaar.
 • Resultaat: rendement voor leerlingen van alle niveaus
  Wat opvalt is dat de resultaten bij leerlingen van alle niveaus verbeteren, dus ook bij de zwakste en de sterkste leerlingen. Verder zorgt Snappet ervoor dat leerlingen van alle niveaus even sterk groeien, terwijl bij leerlingen die geen Snappet gebruiken gemiddelde leerlingen groeien en de laag en hoog scorende leerlingen meer richting die gemiddelde leerlingen worden getrokken.
 • Resultaat: hoe intensiever Snappet wordt gebruikt, hoe beter de resultaten
  Naarmate Snappet intensiever wordt gebruikt, verbeteren de leerresultaten verder. Leerlingen die meer opgaven op de tablet maakten, hadden gemiddeld hogere scores dan leerlingen die minder opgaven op de tablet maakten. Leerlingen die les kregen van een leerkracht die veel gebruik maakte van de Snappet-feedback, presteerden beter dan leerlingen die les kregen van een leerkracht die minder gebruik maakte van de Snappet-feedback.
 • Resultaat: Snappet is van meerwaarde voor leerkrachten en het onderwijs
  Leerkrachten voelen zich zeer ondersteund door de technologie bij het aanpassen van het onderwijsaanbod, bij het verwerven van inzichten over leerlingen en het stellen van diagnoses bij leerlingen.
 • Verklaring voor resultaten
  Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de nieuwe mogelijkheden van techniek.

Feedback voor leerling en leerkracht
Met Snappet ontvangen de leerlingen feedback na het maken van een opgave waardoor zij gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. Leerkrachten krijgen door het gebruik van Snappet direct en continue inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep. Deze feedback kan direct worden ingezet om het leerproces te verbeteren. Volgens de onderzoekers is het feedbackmechanisme een belangrijke verklaring voor de positieve effecten.

Adaptief werken
De adaptieve opgaven spelen een belangrijke rol in de verklaring voor de positieve resultaten. Bij adaptieve opgaven wordt het niveau van de opgaven optimaal aangepast op de leerbehoeften en het niveau van de leerling.

 • Verschil met andere digitale leerprogramma’s
  Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de nieuwe mogelijkheden van techniek. Er bestaat geen alternatief voor Snappet. Andere aanbieders bieden slechts elementen aan van Snappet of zijn in volume (van o.m. opgaven) vele malen kleiner wat van directe invloed is op de kwaliteit en het leerresultaat. Snappet is de enige die alle elementen verenigt. Het gebruik van bijvoorbeeld een tablet maakt nog geen goed onderwijs. Alles valt of staat met de kwaliteit van het systeem als leermiddel, de lesstof en content die het systeem bevat en de kwaliteit van feedback en begeleiding waardoor de leerkracht inzicht heeft in het gebruik ervan.
  Tot slot is Snappet een unieke combinatie van een adaptief onderwijsplatform van het hoogste niveau en een navigatiesysteem dat elke leerkracht optimaal ondersteund.
 • Waarom is onderzoek belangrijk
  Er komen steeds meer digitale leerprogramma’s beschikbaar in allerlei soorten en maten. Voor scholen kan het moeilijk zijn om hun weg te vinden in het aanbod en het kaf van het koren te scheiden. Het is daarom heel belangrijk dat de effectiviteit van deze leerprogramma’s wordt onderzocht door onafhankelijke, wetenschappelijke instellingen. Veel onderzoeken naar de effecten van ICT in het onderwijs tonen namelijk over het algemeen weinig positief effect aan. Wat ICT biedt is dus geen garantie voor succes.
Naar de homepagina