Bewezen hogere leerresultaten

“Hogere rekenresultaten na 6 maanden werken met Snappet”  Professor A. Visscher, Universiteit Twente

 

Waarom Snappet echt werkt

Snappet is gebaseerd op resultaten van wetenschappelijke onderzoeken naar de beste manieren om les te geven: het belang van directe feedback voor leerling en leerkracht (Professor John Hattie), het oefenen op eigen niveau en het mastery based learning (onderwijspsycholoog Benjamin Bloom) en tenslotte het belang van oefening en herhaling (hoogleraar psychologie Anders Ericsson).

 

Bewezen hogere leerresultaten

Dat deze uitgangspunten echt effect hebben, is aangetoond door onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek. In opdracht van Kennisnet onderzochten Radboud Universiteit en Universiteit Twente het gebruik en het effect van Snappet.

Hieruit bleek onder andere dat:

 • leerlingen met Snappet binnen een half jaar beter scoren op Cito LVS-toetsen,
 • leerlingen van alle niveaus baat hebben bij Snappet,
 • leerresultaten verder verbeteren naarmate er meer adaptief wordt gewerkt,
 • leerkrachten zich optimaal ondersteund voelen door Snappet.

“We staan aan het begin van een ontwikkeling die belangrijke consequenties heeft voor de manier waarop we onderwijs geven en vooral voor de mate waarin we onderwijs kunnen laten aansluiten op de individuele ontwikkeling van leerlingen.” 

Inge Molenaar, universitaire docent onderwijskunde – Radboud Universiteit

kennisnetradboudut

De onderzoeken hebben zeer waardevolle resultaten opgeleverd.

 

 • Resultaat: sterk verbeterd leerresultaat
  De belangrijkste conclusie van beide onderzoeken is dat Snappet écht werkt. Cito-scores verbeteren ingrijpend door het gebruik van Snappet. Er werden positieve effecten gevonden voor zowel reken- als spellingscores. De scores op de Cito-toetsen voor rekenen van Snappet-leerlingen stegen in een half jaar tijd zelfs tot 43% meer dan die van leerlingen die geen Snappet gebruikten. Dat is een enorm verschil in leerresultaat. De termijn waarop dit gebeurt is ook indrukwekkend: binnen een half jaar.
 • Resultaat: rendement voor leerlingen van alle niveaus
  Wat opvalt is dat de resultaten bij leerlingen van alle niveaus verbeteren, dus ook bij de zwakste en de sterkste leerlingen. Verder zorgt Snappet ervoor dat leerlingen van alle niveaus even sterk groeien, terwijl bij leerlingen die geen Snappet gebruiken gemiddelde leerlingen groeien en de laag en hoog scorende leerlingen meer richting die gemiddelde leerlingen worden getrokken.
 • Resultaat: hoe intensiever Snappet wordt gebruikt, hoe beter de resultaten
  Naarmate Snappet intensiever wordt gebruikt, verbeteren de leerresultaten verder. Leerlingen die meer opgaven op de tablet maakten, hadden gemiddeld hogere scores dan leerlingen die minder opgaven op de tablet maakten. Leerlingen die les kregen van een leerkracht die veel gebruik maakte van de Snappet-feedback, presteerden beter dan leerlingen die les kregen van een leerkracht die minder gebruik maakte van de Snappet-feedback.
 • Resultaat: Snappet is van meerwaarde voor leerkrachten en het onderwijs
  Leerkrachten voelen zich zeer ondersteund door de technologie bij het aanpassen van het onderwijsaanbod, bij het verwerven van inzichten over leerlingen en het stellen van diagnoses bij leerlingen.
Waarom is onderzoek belangrijk?

Er komen steeds meer digitale leerprogramma’s. Voor scholen kan het moeilijk zijn om hun weg te vinden in het aanbod en het kaf van het koren te scheiden. Het is daarom heel belangrijk dat de effectiviteit van deze leerprogramma’s wordt onderzocht door onafhankelijke, wetenschappelijke instellingen. Veel onderzoeken naar de effecten van ICT in het onderwijs tonen namelijk over het algemeen weinig positief effect aan. Wat ICT biedt is dus geen garantie voor succes.

 

Verschil met andere digitale leerprogramma’s

Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de mogelijkheden van techniek. Er bestaat geen alternatief voor Snappet. Andere aanbieders bieden slechts elementen aan van Snappet of zijn in volume (minder vakken en minder opgaven) kleiner.

 

Iets dat invloed heeft op de kwaliteit en het leerresultaat. Het gebruik van bijvoorbeeld een tablet of laptop maakt geen beter onderwijs. Alles valt of staat met de kwaliteit van het systeem als leermiddel, de lesstof en content die het systeem bevat en de kwaliteit van feedback en begeleiding waardoor de leerkracht inzicht heeft in het gebruik ervan.
Tot slot is Snappet een unieke combinatie van een adaptief onderwijsplatform van het hoogste niveau en een navigatiesysteem dat elke leerkracht optimaal ondersteund.

 

homepagina