Wetenschappelijk bewezen

Lesgeven met Snappet
Collega's over Snappet
Aanmelden Workshop

“Hogere rekenresultaten na 6 maanden werken met Snappet” Professor A. Visscher, Universiteit Twente

Gebaseerd op uitgebreid onderzoek
Tot en met de politiek is men inmiddels overtuigd van de meerwaarde (en zelfs noodzaak) van digitalisering in het onderwijs. Die meerwaarde is dan ook ruimschoots wetenschappelijk aangetoond: het belang van directe feedback voor leerling en leerkracht, het oefenen op eigen niveau (adaptief) en het belang van oefening en herhaling. Snappet is gebaseerd op deze krachtige principes.

kennisnetradboudut

Meerwaarde Snappet wetenschappelijk bewezen
Snappet is als grootste en meest gebruikte tool ook zelf het onderwerp geweest van onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek. In opdracht van Kennisnet deden Radboud Universiteit en Universiteit Twente onderzoek onder ruim 2.500 basisschoolleerlingen uit groep 4 t/m 8. De onderzoeken richtten zich op het gebruik en het effect van Snappet. Hieruit bleek onder meer dat leerlingen met Snappet binnen een half jaar beter scoren op Cito LVS-toetsen, dat leerlingen van alle niveaus baat hebben bij Snappet, dat leerresultaten verder verbeteren naarmate er meer adaptief wordt gewerkt en dat leerkrachten zich optimaal ondersteund voelen door Snappet.

“We staan aan het begin van een ontwikkeling die belangrijke consequenties heeft voor de manier waarop we onderwijs geven en vooral voor de mate waarin we onderwijs kunnen laten aansluiten op de individuele ontwikkeling van leerlingen.”
(I. Molenaar, Radboud Universiteit)

De onderzoeken door de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen duurden een half jaar tot een jaar en hebben zeer waardevolle resultaten opgeleverd die landelijke media aandacht hebben gekregen.