Lesgeven met Snappet

Snappet maakt dynamisch, adaptief 1-op-1 onderwijs voor de hele klas mogelijk op een hele makkelijke manier. Bekijk in minder dan 7 minuten hoe lesgeven met Snappet er in de praktijk uit ziet:

 

Snappet in de praktijk

 

Van methodevolgend tot lesgeven op basis van leerdoelen 

Snappet past bij elke manier van lesgeven en groeit met je mee. Een leerkracht kan gemakkelijk vanuit zijn huidige manier van werken starten met Snappet. Dankzij het dynamische en flexibele karakter van Snappet is gepersonaliseerd onderwijs voor elke leerkracht en elke klas gemakkelijk bereikbaar. Je hebt de mogelijkheid om methodevolgend te werken én om vanuit leerdoelen te werken, dus los van de methode.

 

Werken op basis van lesmethoden

Je kunt gemakkelijk lesgeven (en instructie geven) vanuit de leerlijn van een methode zoals je dat gewend bent. Op het moment dat leerlingen normaalgesproken hun werkboekjes zouden pakken, pakken ze nu hun tablet. Naast de verwerking van de reguliere lesstof, kan Snappet worden ingezet om adaptief (iedere leerling op zijn eigen niveau) te werken. Met Snappet heb je de methodematerialen van de leerlingen (werk- en lesboeken) niet meer nodig.

 

Werken op basis van leerdoelen

Steeds meer scholen laten de leerlijnen van de methoden los en gaan werken vanuit leerdoelen. Hierdoor is niet langer een methode leidend, maar worden de behoeften van de klas en de individuele leerlingen leidend. Snappet biedt voor elk leerjaar een leerlijn aan op basis van de SLO doelen. Hierin kunnen gemakkelijk leerdoelen worden toegevoegd of weggelaten zodat eenvoudig een onderwijsplan op maat ontstaat. Na klassikale behandeling van een leerdoel wordt gepersonaliseerd en adaptief verder gewerkt waarbij de individuele voortgang van een leerling leidend is.

Methodeloos werken
Gepersonaliseerd leren

 

Overzicht tijdens de les

Tijdens de les kun je als leerkracht alles volgen wat er in de klas gebeurd. Je kunt live zien welke leerlingen de opgaven goed maken en dus op de goede weg zijn, wie problemen ervaren en wie niets doen. Daardoor kun je direct ingrijpen waar nodig. Leerlingen zien tegelijkertijd ook zelf of zij een opgave goed of fout hebben gemaakt waardoor zij ook gericht om hulp kunnen vragen.

 

Alles voor je les én meer

Voor elke les (of leerdoel) biedt Snappet de leerkracht alles wat hij of zij nodig heeft. De handleiding, instructie, eventueel bijbehorende filmpjes, de verwerkingsopgaven, verlengde instructie en adaptieve oefenopgaven. Als leerlingen leerdoelen nog niet (voldoende) beheersen, kun je bovendien gemakkelijk extra materiaal aanbieden met Snappet.

 

Naar de homepagina