Bewezen hogere leerresultaten

Snappet is gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken naar de beste manieren van lesgeven: het belang van directe feedback aan leerling én leerkracht (Professor John Hattie), het oefenen op eigen niveau en het mastery based learning (onderwijspsycholoog Benjamin Bloom) en tenslotte het belang van oefening en herhaling (hoogleraar psychologie Anders Ericsson).

 

Die drie uitgangspunten in combinatie met het inzicht dat Snappet een leerkracht geeft, zorgen voor hogere leerresultaten. Dat werd al in 2016 bewezen door onafhankelijk onderzoek in opdracht van Kennisnet. Radboud Universiteit en Universiteit Twente onderzochten het gebruik en het effect van Snappet. Daaruit bleek dat:

 

  • leerlingen met Snappet binnen een half jaar beter scoren op Cito LVS-toetsen
  • leerlingen van alle niveaus baat hebben bij Snappet
  • leerresultaten verder verbeteren naarmate er meer adaptief wordt gewerkt
  • leerkrachten zich optimaal ondersteund voelen door Snappet

Meer informatie    Afspraak maken