Adaptieve lesstof

Snappet biedt adaptieve lesstof voor 9 vakken vanaf groep 4 en sluit aan op de meest voorkomende lesmethoden. Via Snappet kun je bij rekenen, spelling en taal er ook voor kiezen om je methode los te laten en het vak op basis van leerdoelen aan te bieden.

 

Laat je de methode los dan zijn de vakken opgebouwd uit leerlijnen die bestaan uit leerdoelen. Bij Snappet Rekenen zijn de tafels van vermenigvuldiging bijvoorbeeld een leerlijn en de tafel van 3 is hierbinnen een leerdoel.

 

Lesgeven met Snappet

Iedere les heeft een vaste opbouw: de instructie (opgave 1) en de klassikale verwerking (opgave 2). Op basis hiervan bepaalt de leerkracht wie extra instructie nodig heeft (opgave 3) en wie zelfstandig en adaptief verder kan werken (+ opgave).

 

Voor elke les (leerdoel) biedt Snappet de leerkracht alles wat hij of zij nodig heeft. De handleiding, instructie, eventueel bijbehorende filmpjes, de verwerkingsopgaven, verlengde instructie en adaptieve oefenopgaven.

 

Meer informatie    Afspraak maken