Adaptieve lesstof

Snappet biedt adaptieve en kerndoeldekkende lesstof voor negen vakken vanaf groep vier. Je vindt meer dan 45.000 zorgvuldig samengestelde lessen en meer dan een miljoen opgaven in Snappet. Passend bij iedere leerling, methode en leerdoel.

 

Voor elke les en elk leerdoel biedt Snappet alles wat je nodig hebt:

  • handleidingen
  • (verlengde) instructies
  • video’s
  • verwerkingsopgaven
  • adaptieve oefenopgaven

Je hebt met Snappet dus geen methodemateriaal of licenties meer nodig.

 

Blijf met je huidige methode werken

Voor de vakken rekenen, spelling en taal kun je met Snappet je huidige methode blijven volgen of ervoor kiezen om op basis van leerdoelen te gaan werken. Iedere methode heeft zijn eigen didactiek en volgorde in het aanbieden van leerdoelen. Snappet sluit naadloos op de meeste onderwijsmethoden aan. Hierdoor kun je op ieder moment in het schooljaar overstappen van je methode naar Snappet, zonder dat dit impact heeft op je jaarplanning.

 

Liever zonder methode?

Voor alle negen vakken in Snappet kun je er ook voor kiezen om op basis van leerdoelen te gaan werken met de Snappet leerlijnen. De Snappet leerlijnen zijn zorgvuldig opgebouwd en sluiten aan bij de kerndoelen van SLO en de referentieniveaus uit het referentiekader. Snappet heeft de doelen kleiner en fijnmaziger gemaakt, zodat leerlingen meer en kleinere stappen nemen om richting het leerdoel te komen.

 

Meer informatie    Afspraak maken