Meer dan 75% van alle stichtingen

werkt dagelijks met Snappet

Ruim 2.800 scholen

werken dagelijks met Snappet

Meer dan 30.000 leerkrachten hebben dagelijks

ruim 43.000 lessen en 1.160.000 opgaven om mee te werken

Alle kernvakken vanaf groep 4

Meer dan 10.000.000 opgaven worden

dagelijks gemaakt door ruim 300.000 leerlingen

Collega's in het kort over Snappet

Over inzicht & overzicht:

"Je ziet direct waar de kinderen op uitvallen"

Collega's in het kort over Snappet

Over tijdwinst:

"Anders zat je alles achteraf met pen en papier te doen"

Collega's in het kort over Snappet

Over leerresultaten:

“Ze werken op eigen niveau en daardoor gaan ze sneller omhoog”

Collega's in het kort over Snappet

Over leerresultaten:

“Doordat ze veel meer oefenen gaan ze in leerresultaat omhoog”

Collega's in het kort over Snappet

Over tijdwinst:

“De tijdwinst investeren we in hoe we een kind beter kunnen helpen”

Collega's in het kort over Snappet

Over inzicht & overzicht:

“Daar waar uitval is, kun je direct handelen”

v.a. € 60,-

per leerling
per schooljaar
inclusief BTW

Onbeperkt toegang tot 8 vakken en alle functionaliteiten

All-in prijs inclusief training & begeleiding

Snappet-tablets, Chromebooks of eigen devices

Budgetneutraal

Meer informatie over tarieven